Prohlášení o přístupnosti stránek

Tyto webové stránky jsou vytvořeny tak, aby byly vnímatelné, ovladatelné, srozumitelné a stabilní a  splňují požadavky evropské normy EN 301 549 V1.1.2 (2015-04).

Nastavení webu je možné si uživatelsky upravit tak, aby vyhovoval každému prohlížejícímu. Webové stránky nepracují s cookies a jeho obsah je dostupný ve většině dostupných internetových prohlížečů.

Výše uvedené prohlášení se netýká webových stránek jiných subjektů, na které tento web odkazuje.

Některé publikované informace jsou na portálu dostupné v newebových formátech (xlsx, docx, pdf, pptx aj.) a to hlavně pro obsáhlejší dokumenty a dokumenty, které jsou určeny pro jiné zpracování, tak aby to bylo pro uživatele webových stránek komfortní.

Případné dotazy a podněty směřujte prosím na vedení školy (vintr.prace@seznam.cz).